Γνωστικοσυμπεριφορική Θεραπεία

Γνωστικοσυμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΘ)

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων ψυχικής υγείας όπως άγχος, κατάθλιψη, τραύμα, θλίψη, κρίσεις πανικού και κοινωνικό άγχος. Η έρευνα δείχνει ότι η CBT είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τη διαταραχή πανικού. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι παρεμβάσεις CBT, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής αναδόμησης, της εκπαίδευσης, της διαφραγματικής αναπνοής, της ενδοσκόπησης και της κοινωνικής έκθεσης, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στις κρίσεις πανικού, το γενικό άγχος και την κατάθλιψη (Alhakem, 2019; Lim et al., 2018; Tully et al., 2017). Η CBT έχει βρεθεί ότι είναι εξίσου επιτυχημένη με τη φαρμακοθεραπεία στη θεραπεία της διαταραχής πανικού, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της δυνητικά μικρότερης διάρκειας θεραπείας (Bonevski & Naumovska, 2020).

Επιπλέον, η CBT έχει αποδείξει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της κατάθλιψης, με την ατομική και ομαδική CBT να είναι αποτελεσματική για τις αγχώδεις διαταραχές μεταξύ παιδιών και εφήβων (Dardas et al., 2023; Sigurvinsdóttir et al., 2019). Η αποτελεσματικότητα της CBT επεκτείνεται και στο τραύμα, όπως αποδεικνύεται από μελέτες που δείχνουν τη θετική της επίδραση σε ασθενείς με διαταραχή πανικού συννοσηρότητας με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Hamatani et al., 2020). Επιπλέον, η CBT ήταν αποτελεσματική στη μείωση της κατάθλιψης σε άτομα που επιβίωσαν από καρκίνο, υπογραμμίζοντας την ευελιξία της στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων ψυχικής υγείας (Peoples et al., 2019).

Επιπλέον, η CBT έχει αποδειχθεί ότι έχει νευροβιολογικό αντίκτυπο, με μελέτες που υποδεικνύουν αλλαγές στις αποκρίσεις του εγκεφάλου σε ασθενείς με διαταραχή πανικού που υποβάλλονται σε παρεμβάσεις CBT (Deppermann et al., 2017; Halder et al., 2022). Η προσαρμοστικότητα της CBT είναι επίσης εμφανής στην επιτυχημένη εφαρμογή της σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, όπως η προσαρμογή της CBT για τους Μουσουλμάνους της Μαλαισίας (Subhas et al., 2021).

Συμπερασματικά, το σύνολο των στοιχείων υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της CBT στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη, τραύμα, θλίψη, κρίσεις πανικού και κοινωνικό άγχος. Η δομημένη προσέγγισή του, που ενσωματώνει τεχνικές γνωστικής αναδιάρθρωσης και έκθεσης, έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας σε άτομα που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.