Τι είναι το άγχος?

Τί είναι το άγχος?

Το άγχος είναι μια φυσική αναπόφευκτη ανθρώπινη αντίδραση η οποία εμφανίζεται όταν βρίσκεται κανείς σε καταστάσεις πίεσης ή αβεβαιότητας. Το άγχος επηρεάζει άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και μπορεί να εκδηλωθεί σωματικά και ψυχικά. Το άγχος χαρακτηρίζεται από συναισθήματα ανησυχίας, νευρικότητας ή ανησυχίας για αβέβαια αποτελέσματα (Evans et al., 2008) όπως παράδειγμα, μία δύσκολη εξέταση σε μάθημα. Το άγχος μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές, όπως το σχολικό άγχος, το οποίο περιλαμβάνει συναισθηματική δυσφορία και φόβο που σχετίζεται με σχολικά γεγονότα (Shamionov et al., 2021).

Αν και το άγχος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος προστατευτικού μηχανισμού που προειδοποιεί και προετοιμάζει τον άνθρωπο για πιθανές απειλές, όταν γίνεται υπερβολικό ή ανεξέλεγκτο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καθημερινή ζωή, τις σχέσεις και την προσωπική εμπειρία του ατόμου.

Επιπλέον, το άγχος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική λειτουργία και τη σωματική ευεξία, τονίζοντας την ανάγκη για κατάλληλες παρεμβάσεις (Naidu et al., 2014). Σε ηλικιωμένα άτομα, οι αγχώδεις διαταραχές συχνά συνδέονται με σωματικά συμπτώματα που μπορεί να μοιάζουν με σημάδια άλλων ιατρικών καταστάσεων, οδηγώντας σε αρχικές κλινικές έρευνες που εστιάζουν στον εντοπισμό πιθανών φυσιολογικών αιτιών (Barton et al., 2014).

Το άγχος είναι διαδεδομένο σε διαφορετικούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό, όπου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ευημερία και την ποιότητα ζωής (Groves et al., 2022).

anxiety