Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών τεχνικών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε ατόμου.

Η ολιστική ψυχοθεραπεία δίνει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ του σώματος, του νου και του πνεύματος για την επίτευξη συνολικής ευεξίας.

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν και να τροποποιήσουν αρνητικά πρότυπα σκέψης και συμπεριφορές.

Η προσωποκεντρική θεραπεία προσφέρει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στους πελάτες ώστε να εξερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία.

Η υπαρξιακή θεραπεία εμβαθύνει σε βαθιά ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη και το νόημα της ζωής.

Η συστημική θεραπεία εξετάζει τη δυναμική και τις σχέσεις εντός της οικογένειας και των κοινωνικών συστημάτων.

Επιπλέον, η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιεί τη μουσική για να εκφράσει συναισθήματα και να διευκολύνει τη θεραπεία με μη λεκτικό τρόπο.

Μέσω των διαφόρων μεθόδων, στοχεύουμε να προσφέρουμε εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη ψυχολογική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη.